Social Impact als resultaat van sociaal ondernemen

social impact

Wat doe je als Social Impact Manager bij EEGA Groep?

‘’Mijn functie is tweeledig. Allereerst houd ik onze eigen organisatie scherp op Social Impact; het resultaat van sociaal ondernemen. Dat betekent dat ik verschillende onderdelen van de EEGA Groep help bij het invullen van sociaal ondernemen. Daarnaast help ik ook organisaties buiten de EEGA Groep op dit vlak. De eerste vraag die ik altijd stel is: ‘Waar wilt u over 3 à 4 jaar staan als organisatie?’ Eigenlijk help ik organisaties bij de start van sociaal ondernemerschap. Een grote schoonmaakorganisatie benadert mij bijvoorbeeld met de vraag: ‘De overheid vraagt ons om sociaal te ondernemen, maar we weten niet hoe. Help ons.’ Dat is voor mij het ideale uitgangspunt. Ik stel dan vragen als: ‘Wat zijn jullie doelen en hoe kunnen we die op een andere manier vormgeven?’’

De term maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij veel mensen bekend. Hoe typeert sociaal ondernemen zich volgens jou?

‘’Sociaal ondernemen gaat over mensgerelateerde thema’s, bijvoorbeeld armoedebestrijding, scholing en betaald werk. Voor mij heeft sociaal ondernemen twee kanten: Het is goed voor de mens én het draagt bij aan de ontwikkeling van een organisatie. Alles wat je als organisatie doet heeft in feite betrekking op de sociale omgeving. Waar het bij sociaal ondernemen om gaat, is dat je als organisatie bewust wordt van die impact en daar zo verantwoordelijk mogelijk mee omgaat. Voor EEGA Groep betekent Social Impact het maximaliseren van dat positieve effect. Geruime tijd is sociaal ondernemen onderbelicht geweest. Duurzaamheid had daarentegen een duidelijk resultaat en dus impact: ‘Zet zonnepanelen op het dak de energierekening gaat omlaag.’ Het resultaat dat aan duurzaamheid is gekoppeld, werd bij sociaal ondernemen geruime tijd niet of nauwelijks gezien. De winst bij sociaal ondernemen zit hem erin dat wanneer je drempels verlaagt voor de groep die nu geen toegang heeft tot de arbeidsmarkt, dit op lange termijn een positief rendement voor de organisatie kan laten zien. Het is toch vreemd dat wanneer een instantie iemand op zijn twintigste al arbeidsongeschikt verklaart, het perspectief van zo’n jong iemand weggenomen wordt en de kosten voor de samenleving veel te hoog zijn. Je kunt in dat geval een slimmere oplossingen bedenken. Denk aan autisme en ICT, dat zijn tegenwoordig al bijna synoniemen. ‘Kom op’, zeg ik dan, ‘dat is nog maar een begin’’.

Heb je daar een concreet voorbeeld van?

‘’Ik heb eerder gewerkt aan het starten van een project over voedselverspilling, onder andere samen met een grote supermarktketen. Daar werd dagelijks een container aan voedsel weggegooid. We hebben gevraagd: ‘Wat is voor jullie comfortabel?’ Wat volgde was een proces van ‘upcycling’: het overschot aan voedsel werd opgehaald, gesorteerd en verwerkt tot nieuwe bruikbare producten. Het voedselverspillingsprobleem van de supermarkt werd zo verholpen én mensen die voorheen werkloos waren kregen weer een baan. Op die manier lever je een realistische bijdrage aan het economische resultaat van die onderneming mét behulp van echte mensen. Dubbele winst dus. Dan ben je pas écht sociaal aan het ondernemen. Iedereen werkt op dat moment voor dezelfde organisatie, ook mensen zonder achtergrond in die sector. Niemand vraagt meer naar je functie. Zie daar het effect!’’

Wat is de grootste misopvatting die mensen hebben over sociaal ondernemen?

‘’Dat het alleen maar geld kost en dat het voor werkgevers heel veel tijd kost. Vaak hangt er ook een bepaalde stereotypering om de doelgroep heen. Die vooroordelen werken niet mee. Mensen schatten soms niet de waarde in van de doelgroep. De terminologie ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ vind ik slecht gekozen. Hetzelfde geldt voor het woord ‘arbeidsongeschikt’. Misschien kan iemand de ene functie niet uitoefenen, maar is hij wel heel gelukkig in een andere functie. Belangrijker nog termen als arbeidsongeschikt schrikt werkgevers af.”

‘Sociaal ondernemen is goed voor de mens én het draagt bij aan de ontwikkeling van een organisatie’

Wat voor term zou je er liever aan geven?

‘’Onbenut potentieel zou je kunnen zeggen. Ik wil mensen uitnodigen om jezelf toe te staan anders naar dingen te kijken.’’

Kan je die misopvattingen over sociaal ondernemen weerleggen?

‘’Tuurlijk. Waar het vaak misgaat, is dat organisaties bang zijn voor een hoop rompslomp en bureaucratie. Sociaal ondernemen wordt nog vaak vertaald als: ‘Ik heb een bedrijf en geef iemand met afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte om hier een keer per week aan de slag te gaan. Eigenlijk vind ik dat een ouderwets idee van sociaal ondernemen. Dat voelt als voldoen aan een maatschappelijke plicht. Het sociaal ondernemen waar we bij EEGA Groep voor staan belicht de andere kant van het verhaal. Wat draagt sociaal ondernemen bij aan het resultaat van een organisatie? Wat ik daarmee beoog is dat we organisaties uitdagen om zichzelf de volgende vraag te stellen: ‘Wat is voor ons slim om te doen en hoe draagt dit bij aan onze onderneming, zowel intern als extern?’’

Moet je als organisatie creatief zijn om aan Social Impact te doen?

‘’Op de kunstacademie heb ik altijd geleerd dat creativiteit een competentie is die je jezelf kan aanleren. Het is tijd en arbeid die je ergens insteekt. Vanuit EEGA Groep kunnen we mensen opleiden om dat voor elkaar te krijgen. Stel, een organisatie heeft vanuit de overheid de opdracht gekregen om te innoveren maar heeft totaal geen idee waar te beginnen. Een vraag als: ‘Waar heeft u behoefte aan?’ werkt perfect. Doordat wij bij EEGA Groep juist open vragen stellen, ontstaat er iets moois.’’

(*Pixelpanters is een bedrijfsonderdeel dat valt onder EEGA Groep)

Meer Blogs

Wat kunnen we betekenen?

  Naam

  E-mail

  Onderwerp

  Bericht

  Gasfabriek Deventer
  Zutphenseweg 6B
  7418 AJ Deventer